अस्पताल

पीएचसी पुखरी

पी.ओ पुखरी

ईमेल : bmopukhri[at]gmail[dot]com
फोन : 01899-202952

पीएचसी समोट

पी ओ समोट

ईमेल : bmosamote[at]gmail[dot]com
फोन : 01899-271041

सिविल अस्पताल किलार

पी ओ किलार

ईमेल : bmokihar123[at]gmail[dot]com
फोन : 01896-247638

सिविल अस्पताल चोवारी

पी ओ चोवारी

ईमेल : smochowari[at]gmail[dot]com

सिविल अस्पताल डलहौजी

पी ओ डलहौजी

ईमेल : smodalhousie[at]gmail[dot]com

सिविल अस्पताल तीसा

पी ओ तीसा

ईमेल : bmotissa[at]gmail[dot]com
फोन : 01896-227050

सिविल अस्पताल भरमौर

पी ओ भरमौर

ईमेल : bmobharmour[at]gmail[dot]com
फोन : 01895-225044