Close

Chamunda Hotel & Restaurant , Pangi

Phone: 94184-72356

Email: devender[dot]dev[dot]thakur[at]gmail[dot]com

Address: Smt. Mandei Thakur W/O Sh. Kesi Thakur R/O Viil. Killar, Tehsil Pangi, Distt. Chamba HP

Pincode: 176323