Close

Hotel Kartik & Restaurant, Holi

Phone: 88944-39600

Email: shyam68kartikhotelholi[at]gmail[dot]com

Address: Sh. Naresh Kumar S/O Sh. Chaman Kumar R/O Village Jabbal PO Kuleth Sub Teshil Holi , Distt. Chamba H.P.

Pincode: 176309