Close

Hotel Ranger Ranch, Khajjiar

Phone: 9419194266

Email: khajuriavikas551[at]gmail[dot]com

Address: Sh. Vikas Khajuria S/O Sh. Satya Paul R/O VPO Khajjiar , The & Distt. Chamba HP

Pincode: 176314